TỪ 1-7 THU HỒI SỔ HỘ KHẨU


*

Theo Điều 26 Thông bốn 55/2021/TT-BCA:

Điều26.

Bạn đang xem: Từ 1-7 thu hồi sổ hộ khẩu

Hiệu lực thi hành và phương tiện chuyển tiếp

...

2. Lúc công dân thực hiện các giấy tờ thủ tục đăng ký kết thường trú, điều chỉnh tin tức trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn trợ thời trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến biến đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đk cư trú có trọng trách thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm bợ trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, update thông tin vào Cơ sở tài liệu về cư trú theo phép tắc của LuậtCư trúvà không cung cấp mới, cung cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm thời trú.

3. Cơ quan đk cư trú có nhiệm vụ chuyển Sổ hộ khẩu đã tịch thu kèm hồ sơ đk cư trú vào tàng thư hồ sơ trú ngụ và bảo quản,lưutrữ Sổ trợ thời trú đã tịch thu theo quy định.”

Ngoài ra, Thông tứ này còn biện pháp về việc mừng đón hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký kết cư trú:

- Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được tiến hành dưới bề ngoài trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia, Cổng dịch vụ thương mại công bộ Công an, Cổng thương mại & dịch vụ công quản lý cư trú.

Xem thêm:

- Trường phù hợp nộp làm hồ sơ trực tiếp thì người yêu cầu đăng ký cư trú hoàn toàn có thể nộp bạn dạng sao được xác thực từ phiên bản chính hoặc bản sao được cung cấp từ sổ nơi bắt đầu (sau đây gọi là bạn dạng sao) hoặc bạn dạng chụp kèm theo bạn dạng chính giấy tờ để đối chiếu. Ngôi trường hợp tình nhân cầu đk cư trú nộp phiên bản chụp kèm theo bạn dạng chính sách vở và giấy tờ thì người mừng đón có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bạn dạng chính và ký xác nhận, ko được yêu mong nộp bản sao sách vở và giấy tờ đó.

- ngôi trường hợp thực hiện đăng ký kết cư trú qua Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia, Cổng thương mại & dịch vụ công bộ Công an, Cổng thương mại dịch vụ công làm chủ cư trú thì người yêu cầu đk cư trú khai báo tin tức và thêm kèm bạn dạng quét hoặc bạn dạng chụp những văn bản, giấy tờ quan trọng theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tư liệu đã cung cấp khi tất cả yêu mong của bạn làm công tác đăng ký cư trú.

- Việc thông tin về hiệu quả đăng cam kết thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn trợ thời trú, khai báo tin tức về cư trú, kiểm soát và điều chỉnh thông tin về cư trú, tách bóc hộ, khai báo trợ thời vắng được tiến hành dưới bề ngoài văn bản, tin nhắn điện tử cho hộp thư năng lượng điện tử hoặc năng lượng điện thoại, trang tin tức điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, áp dụng trên thiết bị năng lượng điện tử, Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia, Cổng thương mại dịch vụ công bộ Công an, Cổng dịch vụ công cai quản cư trú.

- Cơ quan đăng ký cư trú gồm quyền từ bỏ chối giải quyết và xử lý đăng ký cư trú, xác thực thông tin về cư trú và không trả lại lại lệ phí tổn (trường hợp sẽ nộp lệ phí) giả dụ phát hiện tại giấy tờ, tài liệu công dân đã hỗ trợ bị tẩy xóa, sửa chữa, có tác dụng giả.