SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỐI ĐA LÀ BAO NHIÊU

Mới đây, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 về dự con kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đbqh khóa XV.

Bạn đang xem: Số đại biểu quốc hội tối đa là bao nhiêu


Theo đó, chính sách tổng số đbqh khóa XV là 500 người; vào đó:

UBTVQH dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đbqh ở tw và địa phương như sau:

1) con số đại biểu ở những cơ quan tw là 200 đại biểu (41,4%), gồm:

- những cơ quan lại Đảng : 10 đại biểu (2,0%).

- Cơ quan chủ tịch nước : 03 đại biểu (0,6%).

- những cơ quan lại của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, văn phòng công sở Quốc hội (đại biểu Quốc hội siêng trách ngơi nghỉ trung ương): 133 đại biểu (26,6%).

- bao gồm phủ, phòng ban thuộc chính phủ nước nhà (bao có cả bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống và bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).

- Lực lượng vũ trang, bao gồm:

+ Quân team (cơ quan liêu Bộ, những quân khu, quân chủng và nghành trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%);

+ Công an: 02 đại biểu (0,4%).

- tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao: 01 đại biểu (0,2%).

- Viện kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao: 01 đại biểu (0,2%).

- kiểm toán nhà nước : 01 đại biểu (0,2%).

Xem thêm:

- chiến trận Tổ quốc nước ta và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).

2) con số đại biểu Quốc hội ngơi nghỉ địa phương là 293 đại biểu (58,6%), trong đó:

Số lượng đbqh ở địa phương được phân bổ với cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu (44%) và cơ cấu tổ chức hướng dẫn do những địa phương trình làng 73 đại biểu (14,6%).

Cơ cấu lý giải là cơ cấu tổ chức linh hoạt để những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm địa thế căn cứ để trình làng người ứng cử tiêu biểu, gồm thay mặt các ngành kỹ thuật - công nghệ, lao động, mến binh-xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống - nghệ thuật, đại diện Đảng, thiết yếu quyền, chiến trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ... Trong cơ cấu này, cần thân thiện phân bổ phù hợp số bạn là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ em tuổi và tự ứng cử.

3) cơ cấu kết hợp

Cơ cấu phối hợp là các cơ cấu theo chỉ tiêu kết hợp. Một tín đồ ứng cử đbqh có thể có không ít hơn một cơ cấu kết hợp, gồm:

- Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khoảng 95 bè bạn (14%), trong các số đó có 12-14 bằng hữu là Ủy viên Bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng.

- Đại biểu là bạn ngoài Đảng: tự 25-50 đại biểu (5%-10%).

- Đại biểu con trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 đại biểu (10%).

- Đại biểu tái cử: khoảng tầm 160 đại biểu (32%).

- Đại biểu là người dân tộc bản địa thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số tín đồ trong list chính thức những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội.

- Đại biểu là phụ nữ bảo đảm an toàn tỷ lệ tối thiểu 35% tổng số người trong list chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.