Quyết định 33 của ubnd tỉnh hà tĩnh

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI BỘTIÊU CHÍ khu vực DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 33 của ubnd tỉnh hà tĩnh

ban hành kèm theo đưa ra quyết định này tạmthời Bộ tiêu chí Khu cư dân nông thôn new kiểu mẫu áp dụng trên địa phận tỉnh HàTĩnh.

Điều 2. Giao Vănphòng Điều phối công tác nông thôn new tỉnh phát hành văn phiên bản hướng dẫn thựchiện Bộ tiêu chuẩn và chỉ đạo, kiểm tra bài toán triển khai tiến hành của những địaphương.

Chủ tịch Ủy bannhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG kiến tạo nông thôn mới cáchuyện, thành phố, thị làng có nhiệm vụ chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những xã, thôn tổ chứcthực hiện.

Điều 3. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực sau 10 ngày tính từ lúc ngày ban hành.

Chánh Văn phòng ubnd tỉnh, Chánh văn phòng Điềuphối lịch trình NTM tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủtịch UBND những xã và các tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - Cục đánh giá văn phiên bản - cỗ Tư pháp; - văn phòng Điều phối NTM TW; - TTr tỉnh giấc ủy, TTr HĐND tỉnh; - công ty tịch, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở tư pháp; - Trung tâm công báo - Tin học tập tỉnh; - các PVP, các Tổ CV.VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, NL1. - Gửi: bạn dạng giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Đình Sơn

BỘTIÊU CHÍ XÂY DỰNG khu vực DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU


TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Nhà ngơi nghỉ và công trình xây dựng phụ trợ

1.1. Phần trăm nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của cục Xây dựng (đảm bảo 3 cứng: nền cứng, size cứng, mái cứng; diện tích s tối thiểu đạt 14m2/người; niên hạn sử dụng tối thiểu đôi mươi năm).

³ 90%

1.2. Đồ đạc được thu xếp gọn gàng, phòng nắp, khoa học

Đạt

1.3. Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa phương.

Đạt

1.4. Không có nhà tạm, bên dột nát.

Đạt

1.5. Các công trình phụ trợ thuận lợi sinh hoạt, phòng nắp, phù hợp vệ sinh.

Đạt

2

Vườn hộ và công trình xây dựng chăn nuôi

2.1. Tối thiểu 90% số hộ đạt các yêu mong sau:

- diện tích cây xanh/tổng diện tích s đất làm nhà tại và mảnh đất vườn trên 35%; diện tích cây cho sản phẩm hàng hóa chủ lực/diện tích trồng cây trên 50%;

- thu nhập trên thuộc 1 đơn vị diện tích đối với trồng cây trong vườn cửa ³ 5 lần thu nhập cá nhân từ trồng lúa vào xã;

- Có sản phẩm sạch, đảm bảo bình yên vệ sinh thực phẩm; vận dụng khoa học technology trong cung cấp vườn; có hệ thống tưới, tiêu nước; cảnh sắc đẹp, lau chùi môi trường đảm bảo; các khoản thu nhập từ kinh tế tài chính vườn thường niên tối thiểu đạt 25 triệu đồng/500m2.

Xem thêm:

Đạt

2.2. Tối thiểu 90% hộ có chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách kỹ thuật, có sử dụng bể biogas hoặc chế tác sinh học sinh học, đảm bảo đảm an toàn sinh môi trường.

Đạt

3

Hàng rào

Tỷ lệ hàng rào cây xanh hoặc hàng rào không giống được đậy cây xanh.

³ 70%

4

Đường giao thông

4.1. Đường trục thôn, xóm:

Đạt

- xác suất km đường nhựa hoặc bê tông đạt quy định của bộ Giao thông vận tải đường bộ (mặt đường rộng về tối thiểu 3,5m; trừ trường hòa hợp bất khả chống là 3,0m).

³ 80%

- tỷ lệ đường đã gồm lề mỗi bên ít nhất 1,5m.

³ 90%

- Rãnh bay nước phía hai bên đường.

³ 90%

- cắn mốc không thiếu thốn hành lang mặt đường theo quy hoạch NTM được duyệt.

Đạt

- tất cả biển báo giao thông vận tải đầu các trục làng mạc (biển báo hạn chế tải trọng xe, đại dương chỉ dẫn...).

Đạt

- xác suất đường có cây bóng mát hai bên đường (khoảng phương pháp cây bí quyết cây về tối đa là 10m)

³ 90%

4.2. Đường ngõ, xóm:

Đạt

- tỷ lệ km đường tất cả nền cứng đạt chuẩn chỉnh (mặt đường về tối thiểu 3,0m; trừ trường hợp bất khả chống là 2,0m).

³ 75%

- không tồn tại đường lầm lội vào mùa mưa

Đạt

- phần trăm đường có lề mỗi mặt tối thiểu 0,5m

³ 90%

- Rãnh bay nước khía cạnh đường

- phần trăm đường có cây bóng đuối ở 2 bên đường

³ 90%

5

Nhà văn hóa truyền thống và quần thể thể thao thôn

5.1. Nhà văn hóa thôn:

Đạt

- diện tích đất tối thiểu 500m2 so với đồng bằng, 300m2 đối với miền núi.

Đạt

- Đảm bảo vị trí ngồi tối thiểu bằng số hộ mái ấm gia đình trong thôn (đồng bằng tối thiểu 100 chỗ, miền núi buổi tối thiểu 80 chỗ); tủ sách có tối thiểu 100 đầu sách; hệ thống âm thanh với trang đồ vật khác đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; vào khuôn viên nhà văn hóa có bể hoa; diện tích s trồng cây xanh buổi tối thiểu 25%

Đạt

- sản phẩm rào bởi cây xanh hoặc sản phẩm rào không giống được đậy cây xanh

100%

- công trình vệ sinh đảm bảo an toàn tiêu chuẩn

Đạt

- nóng bỏng tham gia hoạt động trong năm tận nhà văn hóa thôn

Đồng bằng: ³ 50% dân số Miền núi: ³ 30% dân số

- hệ thống loa phát thanh toàn bộ các hộ gia đình trong thôn rất có thể nghe được vận động hàng ngày

5.2. Quần thể thể thao thôn:

Đạt

- diện tích s đất buổi tối thiểu 2.000m2.

Đạt

- Có một vài dụng ví dụ thao tương xứng với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương.

Đạt

- Thu hút người dân tham gia vận động thể dục thể thao thường xuyên xuyên

Đồng bằng: ³ 25% số lượng dân sinh Miền núi: ³ 15% dân số

6

Hệ thống điện

6.1. Hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật ngành năng lượng điện (Lưới điện, trạm biến hóa áp phân phối bảo đảm yêu ước kỹ thuật, đảm bảo khoảng biện pháp an toàn, quality điện bảo đảm sự ổn định của điện áp trong vòng cho phép

Đạt

6.2. Xác suất hộ dân được thực hiện điện thường xuyên xuyên, an ninh từ những nguồn điện, bao gồm sử dụng các thiết bị tiết kiệm ngân sách điện

100%

6.3. Phần trăm km đường trục thôn, thôn có hệ thống điện chiếu sáng

³ 80%

7

Văn hóa, Giáo dục, Y tế

7.1. Văn hóa:

- làng được công nhận và giữ lại vững danh hiệu "Thôn Văn hóa" thường xuyên tối thiểu 5 năm

Đạt

- phần trăm hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa

³ 90%

- xác suất người dân được thông dụng và thực hiện tốt chủ trương mặt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật ở trong nhà nước và các quy định của địa phương, hộ mái ấm gia đình thực hiện giỏi các chính sách về nếp sống đương đại trong bài toán cưới, câu hỏi tang với lễ hội

100%

- tín đồ dân ứng xử cao nhã lịch sự; duy trì gìn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc

Đạt

7.2. Giáo dục:

Đạt

- xác suất trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ chấm dứt chương trình tiểu học tập vào học tập lớp 6 THCS

100%

- không có học sinh bỏ học, ko có học viên xếp các loại học lực yếu (đối với cung cấp học có xếp loại); ko có học viên vi phạm đạo đức, vi bất hợp pháp luật

Đạt

7.3. Y tế:

- có tối thiểu 1 nhân viên y tế được đào tạo theo khung công tác do bộ Y tế quy định; thường xuyên xuyên hoạt động theo chức năng, trách nhiệm được giao

Đạt

- không phát sinh đối tượng người tiêu dùng mắc bệnh dịch xã hội trong thời hạn xét công nhận

Đạt

- tỷ lệ người gia nhập BHYT

³ 75%

8

Vệ sinh môi trường

8.1. Phần trăm hộ được áp dụng nước sạch, đúng theo vệ sinh

³ 85%, trong đó 1/2 sử dụng nước sạch sẽ đạt chuẩn chỉnh Quốc gia 02-QC/BYT

8.2. Đường làng ngõ xóm các hộ gia đình đảm bảo yêu cầu: xanh - sạch sẽ - đẹp, không có vận động suy bớt môi trường

Đạt

8.3. Có hệ thống xử lý tự ngấm hoặc mương thoát nước thải đảm đảm bảo sinh, không ô nhiễm môi trường; hóa học thải những hộ mái ấm gia đình trước khi ra công cộng ít nhất bắt buộc qua sơ xử lý

Đạt

8.4. Tất cả tổ dọn dẹp vệ sinh môi trường, có điểm tập kết rác thải chung, rác rến thải cần được phân các loại ngay trường đoản cú hộ gia đình (hữu cơ cùng vô cơ - có túi hoặc thùng ghi rõ các loại rác).

Đạt

8.5. Không có tình trạng bỏ rác nơi công cộng và hầu như nơi trái quy định; 100% hộ gia đình đều phải có ý thức và tham gia đảm bảo cảnh quan tiền môi trường

Đạt

8.6. Định kỳ về tối thiểu 01 lần/tuần có tổ chức làm vệ sinh chung toàn thôn

9

Hệ thống thiết yếu trị với An ninh, đơn chiếc tự xã hội

9.1. đưa ra bộ thôn đạt danh hiệu trong sạch, vững vàng mạnh

Đạt

9.2. Xóm và những tổ chức đoàn thể thiết yếu trị xã hội trong thôn đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc

Đạt

9.3. An toàn trật từ bỏ đảm bảo; không có vụ vấn đề hình sự xảy ra, không có cá nhân hoạt động chống Đảng, bao gồm quyền, phá hoại gớm tế, truyền giáo trái pháp luật

Đạt

9.4. Không có tụ điểm phức hợp về hiếm hoi tự thôn hội cùng không gây ra thêm fan mắc các tai, tệ nạn thôn hội trong thời gian xét công nhận

Đạt

10

Chấp hành pháp luật, quy ước, hương mong và những quy định khác của các tổ chức

10.1. Xác suất người dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, quy ước, hương thơm ước, không xẩy ra phê bình, cảnh cáo trở lên trên (bằng văn bản).

100%

10.2. Đóng nộp các khoản đang thống nhất trong xã hội dân cư và những khoản không giống theo luật pháp của lao lý đầy đủ, đúng thời gian.