Phim Xét Một Mô Hình Dữ Liệu Ta Cần Quan Tâm Đến Những Yếu Tố Nào

Theo em, lúc xét một mô hình dữ liệu ta cần thân yêu những nguyên tố nào?Trả lời:Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần thân thương những yếu ớt tố:- Về phương diện cấu trúc- Về mặt thao tác làm việc trên dữ liệu- Về khía cạnh ràng buộc dữ liệu

Bạn đang xem: Phim xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm đến những yếu tố nào

*

Bạn hỏi - silverlakestyle.com trả lời


*

Học và nghịch với Flashcard
*

*
Trước Sau
*

Xem thêm: Resort Phong Cách Địa Trung Hải, Phong Cách Địa Trung Hải

1
*
Phương

42.110 điểm

2
*
CR7 .##Kamito##

37.901 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

20.042 điểm

4
*
Chanaries

17.437 điểm

5
*
Lười suy nghĩ

17.005 điểm


56.139 điểm

3
*
Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emm ✔️

22.695 điểm


1
*
...

7.233 sao

2
*
- Kun Luv Ice

7.120 sao

3
*
nbk

4.108 sao

4
*
hoàng hà vân

2.868 sao

5
*
Phan Nguỹn nai lưng Lee ...

2.067 sao