NHỮNG CẤU TRÚC ĂN ĐIỂM TRONG IELTS WRITING TASK 2

Writing Task 2 là phần quyết định chính cho tới band điểm Writing của các người thi IELTS. Để giúp bạn “nâng cấp” nội dung bài viết của mình sẽ không thể không có những cấu trúc kiếm được điểm trong IELTS Writing task 2. Bây giờ HA Centre sẽ trình làng một số cấu tạo được reviews cao khi sử dụng trong Task 2. 


I/ Tầm đặc trưng khi tìm hiểu các cấu trúc kiếm được điểm trong IELTS Writing Task 2

*
*
*
*

Một số mẫu mã câu hay dùng trong IELTS Writing Task 2

1/ Mở bài bác (introduction)

It is often said that…/Many people claim that…: Mọi người thường đến rằng…/Nhiều tín đồ cho rằng…..In this day and age…/Nowadays…/These days…: Ngày nay…..We live in an age when many of us are…: họ sống vào thời đại là nhiều người trong số chúng ta…..….is a hotly-debated topic that often divides opinion: …là chủ đề gây tranh cãi và có không ít ý kiến trái chiều………is often discussed yet rarely understood: … thì thường xuyên được đàm đạo nhưng ít khi được hiểu.It goes without saying that….is one of the most important issues facing us today: không nhất thiết phải nói, …… là giữa những vấn đề đặc biệt quan trọng nhất mà họ phải đương đầu ngày nay.The following essay takes a look at both sides of the argument: bài luận dưới đây chỉ ra cả nhị mặt của vấn đề

2/ reviews luận điểm (introducing points)

To start with/To begin with…: bước đầu với …..First of all, it is worth considering….: Trước hết, đáng để ý là …..Secondly,….Thirdly,….: thiết bị hai,….. Vật dụng ba,…..Furthermore,…./In addition,…/What is more,…/On đứng top of that,….: hơn nữa, …../Ngoài ra,…./Hơn nữa là…../Thêm vào đó….Another point worth noting is…/Another factor to lớn consider is….: Một điểm nữa xứng đáng để để ý đó là ……/Một yếu hèn tố không giống cần lưu ý đó là …….Lastly,…/Finally,….: Cuối cùng,…..

Bạn đang xem: Những cấu trúc ăn điểm trong ielts writing task 2

3/ trình diễn ý tưởng (presenting ideas) và gửi ví dụ (giving examples)

When it comes to + noun/gerund …: Khi nói đến + danh từ/ rượu cồn từ thêm – ingIn terms of noun/gerund …: Về + danh từ/ cồn từ thêm – ingNot only….but also…..: ko những….. Mà lại còn….According to lớn experts,….: Theo như những chuyên gia,……Research has found that…..: nghiên cứu và phân tích đã tìm ra rằng …..There are those who argue that….: nhiều người cho rằng …..For instance …. / For example…../such as : ví dụ…./ ví dụ…./ như là…..

4/ Chỉ ra công dụng (expressing result reason)

As a result, …./As a result of….: công dụng là …….….has led to…/ …has resulted in …. :…. Sẽ dẫn đến….Consequently, …./Therefore,….: vày đó, …. /Vì vậy, …..On trương mục of …/Due to….: Do……/Bởi vì, …..One reason behind this is….: vì sao đằng sau vấn đề đó là….

Xem thêm:

5/ mô tả sự đối lập (contrasting)

Although/ Even though + Clause….: tuy nhiên + mệnh đề nhưng…Despite/ In spite of + noun/gerund,….: khoác dù/ mặc kệ + Danh từ/ đụng từ thêm – ing nhưng..Despite the fact that + clause,….: tuy vậy thực tế là + mệnh đề nhưng…However, …./Nevertheless,…./Even so …. : mặc dù nhiên,…./Tuy nhiên,…./ dù sao đi nữa,….

6/ Nêu cách nhìn (opinion)

As far as I’m concerned, …..: Theo số đông gì tôi quan tâm,…..From my point of view,…. : Theo quan điểm của tôi,……In my opinion, ….: Theo chủ kiến của tôi,….

7/ Kết bài xích (conclusion)

To sum up, …./In conclusion, …… : cầm lại,…./Kết luận,….All things considered, …….: suy nghĩ mọi vấn đề,….Taking everything into consideration, …..: xem xét phần lớn vấn đề,…..Weighing up both sides of the argument,….: cân nhắc hai phương diện của vấn đề, …….The advantages of …. Outweigh the disadvantages…..: Những tác dụng của….vượt hơn đa số bất lợi…..