Nhà Bác Học Lê Quý Đôn

Trong lịch sử Việt phái mạnh thời phong kiến, Lê Quý Đôn là một trong những học đưa kiệt xuất nhất, được ca ngợi "nhà bác học béo của nước ta trong thời phong kiến". Ông đã có những đóng góp to to vào kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc, làm cho rạng ranh ma nền văn hiến nước nhà và cho tới nay, nhiều ngành khoa học ở nước ta còn phải thừa kế những thành tựu lớn tưởng của ông nhằm phát huy, cải tiến và phát triển .

*

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh: Sự nghiệp của Lê Quý Đôn được khẳng định ở bố khía cạnh: trước hết là sự nghiệp trước tác; sự nghiệp tởm bang tế thế tức là sự nghiệp làm quan tiền và sự nghiệp bang giao đi sứ. Giá trị lớn lao hơn cả là ông vinh danh nền văn hóa dân tộc.

Bạn đang xem: Nhà bác học lê quý đôn

*

Ông là nhà bác học có kiến thức uyên bác và đa dạng. Toàn bộ những tri thức cao nhất ở thế kỷ thứ 18 đều được bao quát vào trong số tác phẩm của Lê Quý Đôn. Tác phẩm của ông như loại mốc lớn đánh dấu thành tựu văn hóa của cả một thời đại. Nhiều tác phẩm nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt nam có giá trị của ông như: “Đại Việt thông sử”,“Phủ biên tạp lục“. Đặc biệt cuốn "Vân đài loại ngữ" được xem như là "bách khoa thư" đồ sộ nhất thời phong kiến Việt Nam.

Xem thêm:

*

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh: Cho đến bây giờ dường như tôi thấy rất nhiều ngành vinh danh Lê Quý Đôn là ông tổ. Ví dụ như ngành nông nghiệp vinh danh ông là tổ về giống lúa; ngành khí tượng thủy văn và nhiều ngành khác môi trường, công nghiệp... đều tôn vinh Lê Quý Đôn là ông tổ. Điều đó khẳng định những giá trị trước tác của Lê Quý Đôn trường tồn.

*

Qua đời năm 1784, nhà bác bỏ học Lê Quý Đôn đã để lại cho kho tàng văn hóa nước phái nam cả một gia tài đồ sộ là sách ông viết cùng số sách mang về khi đi sứ. Với Lê Quý Đôn đi sứ ko chỉ với tư biện pháp một nhà chính trị, một bên ngoại giao đơn thuần, mà đích thực với tài năng, học vấn, chổ chính giữa huyết vượt trội, với với những gì đã thể hiện, ông trở thành vị sứ giả văn hóa của dân tộc thời Lê Trung Hưng./.