HỌC SINH TIỂU HỌC CÓ PHẢI ĐÓNG HỌC PHÍ KHÔNG

Tin vui: học viên tiểu học chính thức được miễn đóng học phí bắt đầu từ ngày 1/7, học viên ngoài cơ sở công lập được cung ứng học phí


*

Luật giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), sửa chữa Luật giáo dục đào tạo năm 2005 và quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo năm 2009. So với phương tiện Luật giáo dục hiện hành, luật Giáo dục có rất nhiều điểm mới quan trọng.Theo đó, từ ngày 1/7, học sinh tiểu học tập trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập chưa hẳn đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học viên tiểu học tập trong cơ sở giáo dục và đào tạo tư thục được công ty nước cung ứng tiền đóng học phí.

Bạn đang xem: Học sinh tiểu học có phải đóng học phí không

Từ 1/7, học viên tiểu học không hẳn đóng học tập phí.

Cụ thể, điều 14 ghi rõ:

1. Giáo dục tiểu học tập là giáo dục và đào tạo bắt buộc.Nhà nước thực hiện thông dụng giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ nhỏ 05 tuổi và thịnh hành giáo dục trung học tập cơ sở.

2. đơn vị nước chịu trách nhiệm triển khai giáo dục nên trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo vệ các đk để thực hiện phổ cập giáo dục.

3. Các công dân trong độ tuổi chế độ có nghĩa vụ học tập để thực hiện thịnh hành giáo dục và kết thúc giáo dục bắt buộc.

Xem thêm:

4. Gia đình, người giám hộ có trọng trách tạo điều kiện cho những thành viên của gia đình trong độ tuổi qui định được học tập tập để thực hiện phổ cập giáo dục và xong xuôi giáo dục bắt buộc.

Và điều 99 về học phí, giá cả của dịch vụ thương mại giáo dục, đào tạo và huấn luyện như sau:

- học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập không hẳn đóng học phí; ở địa bàn không đầy đủ trường công lập, học viên tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước cung ứng tiền đóng học phí, mức cung cấp do Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định.

- trẻ em em mần nin thiếu nhi 05 tuổi sinh hoạt thôn, xã đặc trưng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học tập phí.

- con trẻ em mầm non 05 tuổi ko thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 4 Điều này và học sinh trung học cửa hàng được miễn tiền học phí theo lộ trình do chính phủ quy định.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục đào tạo dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được quyền dữ thế chủ động xây dựng nấc thu học phí và các dịch vụ khác đảm bảo bù đắp giá cả và gồm tích lũy hòa hợp lý. Thực hiện công khai giá thành của thương mại & dịch vụ giáo dục, đào tạo và huấn luyện và nấc thu theo cam đoan trong đề án thành lập và hoạt động trường, công khai minh bạch cho từng khóa học, cung cấp học, năm học theo vẻ ngoài của pháp luật.

Minh HàTheo Nhịp sinh sống Việt