Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn sẽ xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau


Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng

*

hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài đều bằng nhau .khu a có diện tích 112564 m2 và chiều rộng 263m.khu b bao gồm chiều rộng lớn 362m.tính diện tích khu b


Xem thêm: 3 Bóng Hồng Trong Đời Chi Bảo: Người Không Có Ảnh Chung, Người Là Nữ Đại Gia Kém 16 Tuổi

*

*

Chiều dài của khu A là:(112564:263=428)( m )

Vì 2 khu đất A cùng B tất cả chiều dài cân nhau nên chiều dài của khu vực B là 428 m

Diện tích của khu vực B là: 428 x 362 = 154936 ((m^2))

.Đáp số:(154936m^2)

Hai khu đất nền hình chữ Nhật gồm chiều dài bằng nhau.Khu A có diện tích s 112564m2 với chiều rộng lớn 263m.Khu B tất cả chiều rộng 362m.Khu B bao gồm chiều rộng 263m.Khu B bao gồm chiều rộng lớn 362m.Tính diện tích s khu B

1.Hai khuđất hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng nhau.Khu A có diện tích s là 112 564m2 cùng chiều rộng lớn 263m.Khu B có chiều rộng lớn 362m.Tính diện tích khu B

giúpmik nha!

Hai khu đất nền hcn bao gồm chiều dài bằng nhau. Quần thể A có diện tích s 112 564m vuông cùng chiều rộng 263m.Khu B bao gồm chiều rộng 362m.Tính diện tích khu B

Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau.Khu A có diện tích s 11564 m2 và chiều rộng 363 m.Khu B có chiều rộng 362m.Tính diện tích khu B.

Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112564 mét vuông và chiều rộng lớn 263 mét. Khu B gồm chiều rộng lớn 362 mét. Tính diện tích s khu B.

hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng nhau khu A có diện tích 112564 m2và chiều rộng lớn 263 m khu B tất cả chiều rộng lớn 362 tính diện tích khu b

Các bạn giúp mình 2 bài xích nha

1)Tìm X,biết

a)(x-243)*213=41535 b)(300-x)*162=1944

2)Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau.Khu A có diện tích s là 112564m2 với chiều rộng là 263m.Khu B gồm chiều rộng là362m.Tính diện tích khu đất đó

GIÚP MÌNH VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 khu đất hình chữ nhật gồm chiều cân nhau . Khu vực A có diện tích s 112564 mét vuông và chiều rộng lớn 263 mét . Khu vực B bao gồm chiều rộng lớn 362. Tính diện tích s khu b

hai khu đất có chiều dài đều bằng nhau . Quần thể a có diện tích s là 112564 m2 vàchiều rộng lớn là 263m. Khu b gồm chiều rộng lớn là 362m . Tính diện tích s khu b . Ghi nhớ ghi giải mã nha bạn.