Giải bài tập ôn tập cuối năm giải tích 12

câu hỏi 9 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời thắc mắc 9 trang 145 SGK Giải tích 12. Nêu có mang và các phương pháp tính tích phân.

Bạn đang xem: Giải bài tập ôn tập cuối năm giải tích 12

Xem giải thuật


bài bác 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Chứng tỏ rằng phương trình f(x)= 0 luôn luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó.

Xem giải mã


câu hỏi 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời thắc mắc 1 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Định nghĩa sự solo điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Xem giải thuật


Câu 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12. điều tra sự vươn lên là thiên với vẽ trang bị thị hàm số (C) của hàm số lúc a = 0

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời thắc mắc 2 trang 145 SGK Giải tích 12. Phát biểu các điều kiện buộc phải và đủ để hàm số f(x) đối kháng điệu trên một khoảng.

Xem giải mã


câu hỏi 3 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 3 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Phạt biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị (cực đại cực tiểu) trên điểm x0

Xem giải thuật


thắc mắc 4 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12. Nêu sơ đồ khảo sát điều tra sự thay đổi thiên và vẽ đồ vật thị hàm số.

Xem giải mã


thắc mắc 5 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 5 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nêu quan niệm và các đặc thù cơ bạn dạng của logarit.

Xem thêm:

Xem giải thuật


câu hỏi 6 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 6 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Tuyên bố định lí về luật lệ logarit, bí quyết đổi cơ số.

Xem giải thuật


câu hỏi 7 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời thắc mắc 7 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nêu đặc điểm của hàm số mũ, hàm số logarit, mối tương tác giữa vật dụng thị của hàm số mũ và hàm số logarit cùng cơ số.

Xem giải thuật


câu hỏi 8 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời thắc mắc 8 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nêu khái niệm và các cách thức tính nguyên hàm.

Xem lời giải


thắc mắc 10 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời thắc mắc 10 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nói lại định nghĩa số phức, số phức liên hợp, tế bào đun của số phức. Trình diễn hình học của số phức.

Xem giải mã


bài 3 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài bác 3 trang 146 SGK Giải tích 12. Tìm kiếm a với b đựng đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1)

Xem lời giải


bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài bác 4 trang 146 SGK Giải tích 12. Xét vận động thẳng khẳng định bởi phương trình:

Xem lời giải


Câu 5 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 146 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại những điểm gồm tung độ bởi 1

Xem lời giải


bài bác 6 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp con đường d của thiết bị thị (C) tại điểm tất cả hoành độ a ≠ -1

Xem lời giải


Câu 7 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 7 trang 146 SGK Giải tích 12. Khảo sát điều tra sự thay đổi thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

Xem giải thuật


Câu 8 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 8 trang 147 SGK Giải tích 12. Tìm giá trị béo nhất, giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số:

Xem giải mã


Câu 9 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài xích 9 trang 147 SGK Giải tích 12. Giải những phương trình sau:

Xem lời giải


Câu 10 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài bác 10 trang 147 SGK Giải tích 12. Giải những bất phương trình sau

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*
Hỏi bài bác
*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép silverlakestyle.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.