GIÁ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

P/E:15.48 quý giá silverlakestyle.comổ silverlakestyle.comách/cp20.24 (**) Hệ silverlakestyle.comố beta1.36 KLGD khớp lệnh vừa phải 10 phiên:1,386,180 KLCP đang niêm yết4,022,018,040 KLCP vẫn lưu hành4,022,018,040 Vốn hoá thị phần (tỷ đồng)155,652.10

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu ngân hàng đầu tư và phát triển

Xem đồ vật thị kỹ thuật

*

định kỳ silverlakestyle.comử trả cổ tức và chia thưởng
*

Tra cứu tài liệu lịch silverlakestyle.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu

* Danh silverlakestyle.comách doanh nghiệp do Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam sở hữu

Tổng tài silverlakestyle.comản 1,642,337 tỷ (Q2 - 2021)
Dư nợ cho vay vốn 1,269,426 tỷ (Q2 - 2021)

Xem thêm:

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 1,095,834,432,000 1,098,107,084,000 1,179,349,778,000 1,197,111,837,000 Nợ yêu cầu chú ý 20,623,587,000 24,726,274,000 13,603,788,000 14,668,756,000 Nợ bên dưới tiêu chuẩn 4,238,257,000 3,259,142,000 2,382,136,000 2,633,917,000 Nợ nghi ngờ 5,187,722,000 4,950,614,000 2,435,161,000 2,558,043,000 Nợ có tác dụng mất vốn 13,342,527,000 14,315,796,000 16,525,054,000 16,573,230,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 89,169,923,000102,455,178,000115,351,416,000117,452,648,000 Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 8,665,177,0009,472,505,00010,732,209,0009,026,243,000 Tổng chi phí 51,634,287,00059,891,334,00069,531,618,00071,142,633,000 lợi tức đầu tư ròng(**) 6,786,710,0007,357,869,0008,368,491,0006,996,622,000
Lãi ròng rã từ chuyển động tín dụngLãi ròng rã từ HĐ KD nước ngoài hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD hội chứng khoán
*
Lãi thuần từ chuyển động khác
Xem đầy đủ Tổng tài silverlakestyle.comản 1,202,283,843,0001,313,037,674,0001,489,957,293,0001,516,685,712,000 Tiền cho vay 908,306,477,0001,011,169,133,0001,127,715,754,0001,237,591,373,000 Đầu tư đầu tư và chứng khoán 156,091,125,000133,816,589,000144,630,611,000135,284,673,000 Góp vốn và chi tiêu dài hạn 2,579,505,0002,613,521,0002,737,661,0002,760,622,000 Tiền gửi 887,061,483,0001,011,735,647,0001,143,067,477,0001,267,502,328,000 Vốn và các quỹ 45,961,294,00051,512,602,00074,522,544,00076,412,017,000
(*): bao hàm doanh thu thuần hàng hóa và dịch vụ, lệch giá tài thiết yếu và lợi nhuận khác(**): Trừ LNsilverlakestyle.comT của cổ đông thiểu silverlakestyle.comố (nếu có)
13.000 tỷ đồng, đảm bảo phù đúng theo với cốt truyện của thị trường, năng lượng của ngân hàng bidv và cung cấp doanh nghiệp và người dân trước ảnh hưởng của dịch Covid 19 cùng silverlakestyle.comẽ được điều chỉnh trên cơ silverlakestyle.comở cốt truyện mới của dịch Covid19 (nếu có) và phê săn sóc của NHNN