Điểm Xét Học Bạ Đại Học Nông Lâm Tp Hcm

Phương thức tuyển chọn sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học hành của 5 học tập kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 mang đến học kỳ một năm lớp 12) so với thí sinh giỏi nghiệp năm 2020. Điều kiện nộp làm hồ sơ xét tuyển: điểm vừa phải 5 học tập kỳ của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.0 trở lên.

Bạn đang xem: Điểm xét học bạ đại học nông lâm tp hcm

Điểm xét tuyển.

-Điểm xét tuyển là: Tổng điểm vừa đủ 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo quanh vùng và đối tượng người sử dụng (nếu có)

-Đối với ngành ngôn từ Anh: Môn đó là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm xét tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ thích hợp môn xét tuyển.

Công thức tính:

Điểm xét tuyển chọn = <(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm tiếng Anh x 2)) x 3 phần tư > + điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng người sử dụng (nếu có).

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành hệ đại học chính quy

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ thích hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp

7140215

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

21.70

2

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ thích hợp 2: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Ngữ văn, lịch sử, giờ Anh

Tổ phù hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, giờ Anh

25.40

3

Kinh tế

7310101

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

24.50

4

Quản trị ghê doanh

7340101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

25.90

5

Bất động sản

7340116

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, thiết bị lý, Địa Lý

Tổ hòa hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

20.80

6

Kế toán

7340301

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

25.70

7

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

26.60

8

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

22.00

9

Hệ thống thông tin

7480104

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

20.00

10

Công nghệ thông tin

7480201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ Anh

24.90

11

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

23.90

12

Công nghệ kỹ thuật

cơ năng lượng điện tử

7510203

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

24.20

13

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

25.30

14

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

21.90

15

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

24.90

16

Công nghệ kỹ thuật tích điện tái tạo

7519007

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

21.00

17

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

7520216

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

24.10

18

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

22.60

19

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ Anh

26.20

20

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

23.00

21

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

19.00

22

Chăn nuôi

7620105

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

21.40

23

Nông học

7620109

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh

22.00

24

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

23.30

25

Công nghệ rau trái cây và cảnh quan

7620113

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.00

26

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

21.10

27

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.00

28

Lâm học

7620201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

19.00

29

Lâm nghiệp đô thị

7620202

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

19.00

30

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

19.00

31

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.00

32

Thú y

7640101

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

27.00

33

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

7850101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

23.30

34

Quản lý khu đất đai

7850103

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, thứ lý, Địa Lý

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

22.10

35

Tài nguyên và phượt sinh thái

7859002

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Sinh, giờ Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.00

36

Cảnh quan cùng kỹ thuật hoa viên

7859007

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hoá

Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hoá, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hoá, Tiếng Anh

21.30

Chương trình tiên tiến

1

Công nghệ thực phẩm

7540101T

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

23.50

2

Thú y

7640101T

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

27.00

Chương trình chất lượng cao

1

Quản trị khiếp doanh

7340101C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

24.20

2

Công nghệ sinh học

7420201C

(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh

23.80

3

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201C

(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

22.30

4

Kỹ thuật môi trường

7520320C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh

20.00

5

Công nghệ thực phẩm

7540101C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

23.80

Thời gian, vị trí xác nhận (nộp Giấy triệu chứng nhận tác dụng thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) và làm thủ tục nhập học.

Xem thêm:

(Thời khóa biểu chi tiết cho từng sinh viên vẫn được thông báo tại www.dkmh.hcmuaf.edu.vn)

- Địa điểm nhập học: trường Đại học tập Nông Lâm TP. Hồ nước Chí MinhKhu phố 6, p. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ nước Chí Minh

- thủ tục nhập học: Tân sinh viên cho nhập học cần nộp những giấy tờ sau đây.

+ bản sao (có công chứng) học bạ THPT;

+ bản sao (có công chứng) giấy bệnh nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời (đầu năm học sau cần xuất trình với nhà trường bản chính bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông để kiểm tra) hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã giỏi nghiệp các năm trước;

+ bạn dạng sao (có công chứng) giấy khai sinh;

+ bản sao (có công chứng) các minh triệu chứng hưởng cơ chế ưu tiên theo công cụ Bộ GD-ĐT;

+ phiên bản sao giấy tập trung thí sinh trúng tuyển;

+ phiên bản chính giấy reviews sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có).

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn hệ đh chính quy tại

Phân hiệu Gia Lai cùng Ninh Thuận:

18 điểm (áp dụng cho toàn bộ các ngành và các tổ đúng theo xét tuyển)

Thời gian, địa điểm chứng thực nhận (nộp Giấy triệu chứng nhận hiệu quả thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) và làm giấy tờ thủ tục nhập học.

+ Đối với sỹ tử trúng tuyển vào Phân hiệu ngôi trường Đại học Nông Lâm tp.hcm tại Gia Lai nhập học tại showroom Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tp. Hcm tại Gia Lai, Đường trằn Nhật Duật, thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh giấc Gia Lai

+ Đối với sỹ tử trúng tuyển vào Phân hiệu ngôi trường Đại học tập Nông Lâm tp. Hcm tại Ninh Thuận nhập học tại địa chỉ Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tp.hồ chí minh tại Ninh Thuận, thị xã Khánh Hải, thị trấn Ninh Hải, tỉnh giấc Ninh Thuận.

Thủ tục nhập học: Tân sinh viên cho nhập học buộc phải nộp những sách vở sau đây.

- bản sao (có công chứng) học bạ THPT;

- phiên bản sao (có công chứng) giấy triệu chứng nhận giỏi nghiệp trong thời điểm tạm thời (đầu năm học sau yêu cầu xuất trình với bên trường bản chính bằng tốt nghiệp thpt để kiểm tra) hoặc bằng xuất sắc nghiệp THPT đối với những fan đã giỏi nghiệp các năm trước;

- bản sao (có công chứng) giấy khai sinh;

- phiên bản sao (có công chứng) các minh bệnh hưởng cơ chế ưu tiên theo mức sử dụng Bộ GD-ĐT;