ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2015 TẠI HÀ NỘI

Điểm chuẩn vào lớp 10 tp. Hà nội đã có những em có thể tải nhanh cả tệp tin click link dưới đây:

https://images.silverlakestyle.com.com/picture/2016/0405/diem-chuan-lop-10-ha-noi-2015.pdf

*

Điểm chuẩn vào lớp 10 chăm xem phía dưới.

Ngày 23/6, điểm silverlakestyle.com vào lớp 10 hà nội thủ đô năm 2015 đã được công bố. Thủ khoa là em Lê Thị Hải Yến đạt 19 điểm bao gồm SBD là 840634, điểm silverlakestyle.com môn Văn đạt 9, Toán 10 điểm. Tiếp nối là 3 thí sinh cùng đạt 18,75 điểm.

Theo những thống kê sơ bộ thì điểm silverlakestyle.com vào lớp 10 năm nay: Điểm 10 môn Toán ko nhiều, công ty yếu tập trung vào phần phổ điểm 7-8; so với môn Văn thì không có điểm 10, nút điểm cao nhất là 9,25.

Kết trái silverlakestyle.com cho thấy: điểm 6,7 môn Văn năm nay nhiều hơn vị đề silverlakestyle.com trong năm này có những câu hỏi ở nấc vừa đề xuất dưới khía cạnh ghi nhớ. Lãnh đạo một vài hội đồng chấm silverlakestyle.com mang đến hay, quality bài làm năm nay khá tốt. 

Năm nay, thủ đô có rộng 80.000 thí sinh đk dự silverlakestyle.com vào lớp 10 năm học tập 2015-2016. Vào đó, rộng 50.000 chỉ tiêu  có khoảng 29.468 học sinh trượt những Trường công lập trên toàn thành phố

I. Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 trung học đa dạng chuyên:

1. Trường thpt chuyên tp hà nội - Amsterdam 


Bạn đang xem: Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 tại hà nội

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Trung

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

39,50

35,75

37,50

42,50

39,75

41,25

37,50

34,75

36,00

38,50

36,25

34,50


2. Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ 


Xem thêm:

Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

36,00

28,00

31,00

39,25

35,50

37,00

32,75

33,50

34,25

32,25

30,00

3. Trường trung học phổ thông Chu Văn An


Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng

Anh

Tiếng

Pháp

Toán

Tin

Hóa

Sinh

Điểm chuẩn

37,25

32,25

33,00

40,75

32,50

32,25

33,50

35,00

33,75

30,50


4. Trường thpt Sơn Tây


Lớp chuyên

Ngữ văn

Sử

Địa

Tiếng Anh

Toán

Tin*

Hóa

Sinh*

Điểm chuẩn

29,25

20,25

24,25

33,00

29,00

20,75

25,25

21,75

21,50

* Trường trung học phổ thông Sơn Tây