ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 NĂM 2018-2019 KHÁNH HÒA

Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vào lớp 10 năm học 2018-2019 những trường trung học phổ thông trên địa phận tỉnh Khánh Hoà

Tối 26-6, Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo Khánh Hòa thông tin điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 của những trường trung học phổ thông công lập trên địa phận tỉnh như sau:

1.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 khánh hòa

Trường trung học phổ thông Khánh Sơna) tuyển thẳng: 29 học sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 25,12 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: không xét

2. Trường thpt Lạc Long Quâna) tuyển thẳng: 36 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 31,56 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét.

3. Trường thpt Phan Bội Châua) tuyển thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 1: 39,65 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 2: ko xét

4. Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạoa) tuyển thẳng: 04 học sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 32,01 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 2: 36,8.7 điểm

5. Trường thpt Ngô Gia Tựa) tuyển chọn thẳng: 05 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 36,73 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 2: ko xét

6. Trường thpt Trần Bình Trọnga) tuyển chọn thẳng: 01 học tập sinh;b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 1: 40,32 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 2: không xét

7. Trường thpt Nguyễn Huệa) tuyển thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 27,22 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 2: 39,31 điểm

8. Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểma) tuyển chọn thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 33,31 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

9. Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Tháma) tuyển thẳng: 02 học sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 40,54 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: ko xét

10. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Họca) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 32,20 điểmb) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

11. Trường thpt Lý tự Trọnga) tuyển chọn thẳng: 03 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 43,82 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 2: ko xét

12. Trường thpt Nguyễn Văn Trỗia) tuyển thẳng: 01 học tập sinhb) Trúng tuyển chọn theo công tác Tiếng Pháp song ngữ với ngoại ngữ tiếng Pháp: 61 học tập sinh.

Xem thêm:

Có 1 học sinh hệ giờ đồng hồ Pháp đã trúng tuyển vào Trường thpt chuyên Lê Quý Đôn.c) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 1: 44,91 điểm. Trong đó có: 27 thí sinh bao gồm điểm xét tuyển tự 45,16 điểm được đưa sang Trường thpt Lý tự Trọng.d) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 2: không xét

13. Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụa) tuyển thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 1: 39,64 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 2: ko xét

14. Trường trung học phổ thông Hà Huy Tậpa) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 40,59 điểmb) Điểm chuẩn xẻt tuyển hoài vọng 2: không xét

15. Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồnga) tuyển chọn thẳng: 03 học viên ‘b) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước vọng 1: 40,55 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: không xét

16. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãia) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 1: 27,80 điểmb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 2: ko xét

17. Trường trung học phổ thông Trần Cao Vâna) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 1: 36,18 điểmb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

18. Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanha) tuyển chọn thẳng: 02 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 32,86 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: ko xét

19. Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắnga) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 1: 27,19 điểmb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển ước muốn 2: 32,24 điểm

20. Trường trung học phổ thông Trần Quý Cápa) tuyển thẳng: 03 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển ước vọng 1: 23,14 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

21. Trường thpt Huỳnh Thúc Khánga) tuyển thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 1: 41,69 điểmc) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 2: ko xét

22. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khaia) tuyển chọn thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 37,39 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển nguyện vọng 2: không xét

23. Trường thpt Lê Hồng Phonga) tuyển thẳng: 01 học tập sinhb) Điểm chuẩn xét tuyển hoài vọng 1: 31,07 điểmc) Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hoài vọng 2: không xét

24. Trường thpt Tô Văn Ơna) Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1: 29,31 điểmb) Điểm chuẩn xét tuyển ước muốn 2: ko xét