Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hcm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; A02; D90 23
2 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D90 22
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 21.75
4 52510401_CLC Công nghệ nghệ thuật Hoá học (Chất lượng cao) A00; B00; D07; D90 19.25
5 52480201_VP Công nghệ thông tin (Việt - Pháp): Chương trình đào tạo và giảng dạy hợp tác đại học Claude Bernard Lyon 1, Pháp A00; A01; D07; D08 17
6 52480201_TT Công nghệ tin tức (Tiên tiến): công tác tiên tiến bắt tay hợp tác với ngôi trường ĐH Portland, Hoa Kỳ A00; A01; D07; D08 22
7 52480201_CLC Công nghệ tin tức (Chất lượng cao): Chương trình đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh kiểm định thế giới AUN-QA A00; A01; D07; D08 20
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 23
9 52460101 Toán học A00; A01; D90 20
10 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; D07; D90 20.75
11 52440228 Hải dương học D90 ---
12 52440201 Địa chất học A00; B00; D90 19
13 52440112_VP Hoá học (Việt - Pháp): thích hợp tác đại học Maine, Pháp A00; B00; D07; D90 ---
14 52440112 Hóa học D07; D90 ---
15 52440102 Vật lý học A00; A01; D90 20
16 52430122 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; D90 20
17 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D90 23
18 52420101 Sinh học B00; D90 20.5

*

QST-Trường đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái (ĐHQG TP.HCM)

Website chính: www.hcmus.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

coi trang tổng hợp của trường QST-Trường đại học Khoa Học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM)