ĐIỂM CHUẨN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM

Trường đại học công nghiệp tp.hồ chí minh đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đh chính quy. Thông tin cụ thể điểm của từng ngành các bạn hãy coi nội dung bên dưới.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn của trường đại học công nghiệp tp hcm


Cao Đẳng thổi nấu Ăn hà nội thủ đô Xét tuyển Năm 2021

Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội

Danh Sách các Trường Đại Học công bố Điểm chuẩn 2021... Update Liên Tục...


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP thành phố hồ chí minh 2020

Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ 2021:

-Cơ thường trực Tp. Hồ nước Chí Minh:

*
-Phân hiệu trên Quảng Ngãi:

*

Điểm chuẩn Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:

Đang cập nhật...

Xem thêm:

*

*
Thông Báo Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP tp hcm 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP thành phố hồ chí minh 2019

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Công Nghiệp tp.hồ chí minh như sau

Tên ngành

Tổ hòa hợp môn

Điểm chuẩn

Luật kinh tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành công nghệ Diện gôm 02 ngành: công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và bốn đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ sản xuất máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ nghệ thuật ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành nghệ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành công nghệ thông tin gôm 04 ngành: technology thông tinễ, nghệ thuật phần mềm; công nghệ máy tính, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành technology hỏa học gôm 04 chuycn ngành: nghệ thuật hóa phân tích; công nghệ lọc Ilóa dầu; technology hữu cơ Hóa dươc; Công nghe vô sinh - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo unique và bình yên thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài nguyên với môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài chính bank gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,

19

Quản trị gớm doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l.C0l,

19.5

Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị phượt và lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

Thương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, c00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D9Ò

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01.D9Ò

17.75

Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 siêng ngành: Tài chính ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị kinh doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách hàng sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị phượt và lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại năng lượng điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14t D15.D96

17.75

Chương trình quality cao

---

Công nghệ chuyên môn điện, điện lử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D90

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học 2021:

-Các sỹ tử trúng tuyển đợt 1 trường đại học công nghiệp TP.HCM hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai bí quyết :


+Tại Tp. Hồ nước Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận gò Vấp, tp.hcm -Số điện thoại: 028.3895.5858 - 028.3985.1932 - 028.3985.1917.