DANH SÁCH ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Trong số 200 Ủy viên tw Đảng khóa XIII vừa trúng cử tất cả 19 ủy viên nữ, đạt 9,5%. Vào 19 nàng ủy viên trung ương Đảng bao gồm 18 ủy viên xác nhận và 1 ủy viên dự khuyết.

Bạn đang xem: Danh Sách Ủy Viên Trung Ương Khóa Xiii


*
các đại biểu vứt phiếu thai Ban chấp hành tw Đảng khóa XIII

Chiều về tối muộn ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng đã ra mắt danh sách cử Ban chấp hành tw Đảng khóa XIII bao gồm 180 ủy viên đồng ý và 20 ủy viên dự khuyết. Trong số có 19 ủy viên phái nữ có 18 phụ nữ ủy viên đồng ý và 01 ủy viên dự khuyết.

3 con gái ủy viên lần đầu tham gia Ban chấp hành tw Đảng (từ trái sang: Thống đốc bank Nhà nước vn Nguyễn Thị Hồng; quản trị Hội LHPN nước ta Hà Thị Nga; Phó bí thư sở tại Thành ủy tp hà nội Nguyễn Thị Tuyến.

Danh sách thanh nữ ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

18 thanh nữ ủy viên chính thức

1. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng thư tw Đảng, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban hay vụ Quốc hội, nhà nhiệm Uỷ ban về những vấn đề xã hội của Quốc hội

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình.

4. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Uỷ ban bình chọn Trung ương

6. Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm:

7. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Lai Châu

8. Đồng chí Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Uỷ ban bốn pháp của Quốc hội.

9. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư thức giấc uỷ lạng ta Sơn

10. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác làm việc đại biểu trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội

11. Đồng chí Lê Thị Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Hà Nam.

12. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Nội vụ

13. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc An Giang

14. Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Bắc Ninh.

15. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch HĐND thức giấc Quảng Ngãi.

16. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17. Đồng chí Hà Thị Nga – chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

18. Đồng chí Nguyễn Thị con đường – Phó bí thư trực thuộc Thành ủy Hà Nội

01 đàn bà ủy viên dự khuyết

19. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, túng thiếu thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh giấc Bình Phước.