DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 11

(Chinhphu.vn) - họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đoàn lần lắp thêm nhất, khóa XI đã thai 31 bè bạn tham gia Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn khóa XI; bầu 4 bè bạn vào Ban bí thư tw Đoàn khóa XI.

*

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đoàn khóa X liên tiếp tái thắng cử chức vụ bí thư trước tiên Ban Chấp hành tw Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; với 3 túng thiếu thư Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XI, gồm: Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Ngọc Lương và Bùi quang Huy.

Hội nghị đã và đang bầu Ủy Ban kiểm tra trung ương Đoàn khóa XI bao gồm 19 đồng chí, bè bạn Bùi quang Huy - bí thư Ban Chấp hành trung ương Đoàn khóa XI được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw Đoàn khóa XI.

* list BCH, Ban thường vụ, Ban túng thiếu thư trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022:

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

Nam

Nữ

BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI

1

Lê Quốc Phong

1978

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thứ nhất Trung ương Đoàn, công ty nhiệm Ủy ban quốc gia về bạn teen Việt Nam, chủ tịch Trung ương Hội sv Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI

2

Nguyễn Anh Tuấn

1979

Bí thư tw Đoàn

3

Bùi quang đãng Huy

1977

Bí thư tw Đoàn, trưởng phòng ban Tổ chức tw Đoàn, công ty nhiệm Uỷ ban kiểm tra trung ương Đoàn

4

Nguyễn Ngọc Lương

1978

Bí thư trung ương Đoàn, trưởng ban Tuyên giáo tw Đoàn

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI

5

Nguyễn Xuân Hùng

1977

Ủy viên Ban hay vụ tw Đoàn, Chánh Văn phòng tw Đoàn

6

Trần Minh Huyền

1978

Ủy viên Ban thường vụ tw Đoàn, trưởng ban Thanh niên Xung phong trung ương Đoàn, chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Trung ương, Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

7

Vũ Thị Giáng Hương

1979

Ủy viên Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn, trưởng ban Thanh niên công nhân và Đô thị trung ương Đoàn

8

Nguyễn Phạm Duy Trang

1982

Ủy viên Ban thường vụ tw Đoàn, trưởng ban Công tác thiếu nhi tw Đoàn

9

Nguyễn Thị Thu Vân

1984

Ủy viên Ban thường vụ tw Đoàn, trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tw Đoàn, Phó chủ tịch thường trực trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó quản trị thường trực tw Hội doanh nhân trẻ Việt Nam

10

Ngô Văn Cương

1984

Ủy viên Ban thường xuyên vụ tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên Nông thôn trung ương Đoàn

11

Nguyễn Minh Triết

1988

Ủy viên Ban thường xuyên vụ tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên ngôi trường học trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực trung ương Hội sv Việt Nam

12

Nguyễn Hồng Hải

1980

Ủy viên Ban thường vụ tw Đoàn, Phó trưởng Ban tổ chức triển khai Trung ương Đoàn

13

Nguyễn Bình Minh

1980

Ủy viên Ban thường vụTrung ương Đoàn, Phó chánh Văn phòng trung ương Đoàn

14

Vũ Tiến Tiệp

1981

Ủy viên Ban thường vụTrung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban kiểm tra trung ương Đoàn

15

Nguyễn Hải Minh

1982

Ủy viên Ban thường vụTrung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Quốc tế trung ương Đoàn

16

Nguyễn Tường Lâm

1984

Ủy viên Ban hay vụTrung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo tw Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký trung ương Hội sv Việt Nam

17

Giàng Quốc Hưng

1982

Ủy viên Ban hay vụ tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh giấc đoàn Lào Cai

18

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1982

Ủy viên Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn, túng thư tỉnh đoàn Tuyên Quang

19

Phạm Thanh Tùng

1977

Ủy viên Ban hay vụ trung ương Đoàn, bí thư tỉnh giấc đoàn Phú Thọ

20

Nguyễn Văn Thắng

1979

Ủy viên Ban hay vụ tw Đoàn, bí thư Thành đoàn Hà Nội

21

Đinh Thị Phượng

1980

Ủy viên Ban thường vụ trung ương Đoàn, túng thư thức giấc đoàn Ninh Bình

22

Phạm Tuấn Vinh

1981

Ủy viên Ban Thuường vụ trung ương Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Nghệ An

23

Nguyễn Duy Minh

1982

Ủy viên Ban thường vụ tw Đoàn, túng bấn thư Thành đoàn Đà Nẵng

24

Y Nhuân Byă

1979

Ủy viên Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn, túng thiếu thư thức giấc đoàn Đắk Lắk

25

Phạm Hồng Sơn

1981

Ủy viên Ban Thuường vụ trung ương Đoàn, túng thiếu thư Thành đoàn tp Hồ Chí Minh

26

Nguyễn Văn Vũ Minh

1983

Ủy viên Ban thường vụ trung ương Đoàn, túng thiếu thư tỉnh giấc đoàn Đồng Tháp

27

Đào Chí Nghĩa

1982

Ủy viên Ban Thuường vụ tw Đoàn, túng bấn thư Thành đoàn tp Cần Thơ

28

Trần Hữu

1984

Ủy viên Ban Thuường vụ trung ương Đoàn, túng thiếu thư Đoàn khối những Cơ quan liêu Trung ương

29

Vũ Đức Tú

1980

Ủy viên BanThường vụ tw Đoàn, túng bấn thư Đoàn Khối công ty lớn Trung ương

30

Đinh Quốc Hùng

1973

Ủy viên Ban thường vụ tw Đoàn, trưởng ban Thanh niên Quân đội

31

Đồng Đức Vũ

1982

Ủy viên Ban hay vụ trung ương Đoàn, túng bấn thư Đoàn bạn teen Bộ Công an

UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI

32

Đặng Đình Thanh

1978

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó Chánh công sở Ủy ban non sông về bạn teen Việt Nam,Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban non sông về tuổi teen Việt Nam, Ủy viên Ủy ban trung ương Hội người kinh doanh Trẻ Việt Nam

33

Dương quang đãng Huy

1979

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên Nông thôn trung ương Đoàn

34

Trần Trọng Đại

1981

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức trung ương Đoàn

35

Đào quang đãng Dũng

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó Chánh văn phòng tw Đoàn kiêm Trưởng phòng công tác Đoàn phía Nam

36

Nguyễn Thiên Tú

1980

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên trường học tw Đoàn, người đứng đầu Trung tâm cung cấp và phát triển sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký tw Hội sinh viên Việt Nam

37

Nguyễn Đức Hùng

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Kiểm tra tw Đoàn

38

Đỗ Tiến Dũng

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên người công nhân và Đô thị tw Đoàn, giám đốc Trung tâm cung ứng và cải cách và phát triển thanh niên công nhân tw Đoàn

39

Lê Thanh Tú

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên người công nhân và Đô thị trung ương Đoàn

40

Vũ Minh Thảo

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên Nông thôn tw Đoàn, túng bấn thư Đoàn thanh niên cơ quan tw Đoàn

41

Lê Hải Long

1985

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó chánh văn phòng trung ương Đoàn, Thư ký bí thư trước tiên Trung ương Đoàn

42

Nguyễn Quốc Huy

1986

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương Đoàn

43

Bùi Thị Thu Hằng

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức tw Đoàn

44

Vũ Văn Chúc

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng phòng ban Kiểm tra tw Đoàn

45

Vũ Huy Dương

1985

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên Xung phong tw Đoàn

46

Cao Hồng Hưng

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập phù hợp thanh niên tw Đoàn, Ủy viên Ủy ban tw Hội LHTN Việt Nam

47

Hoàng Đức Thuận

1981

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng phòng ban Đoàn kết tập thích hợp thanh niên tw Đoàn

48

Vũ Thị Tuyết Mai

1987

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên trường học tw Đoàn

49

Trần Văn Đông

1986

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương Đoàn

50

Nguyễn Trung Tâm

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thiếu thốn nhi trung ương Đoàn

51

Phạm Tuấn Anh

1984

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư Đoàn cơ sở, phóng viên Ban kinh tế Báo tiền phong

52

Trần Trọng Kha

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư Đoàn, trưởng phòng ban Quốc tế, Báo Thanh niên

53

Đoàn Thị Thanh Tâm

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thư thức giấc đoàn yên Bái

54

Vàng A Lả

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh giấc đoàn sơn La

55

Hoàng Xuân Giao

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thiếu thư tỉnh giấc đoàn Hòa Bình

56

Sùng A Nủ

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Lai Châu

57

Đặng Thành Huy

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư tỉnh giấc đoàn Điện Biên

58

Vũ tự khắc Quang

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh đoàn Cao Bằng

59

Vũ to gan lớn mật Hà

1979

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh giấc đoàn Hà Giang

60

Nông Bình Cương

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng bấn thư tỉnh giấc đoàn Bắc Kạn

61

Ngô thay Hoàn

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư thức giấc đoàn Thái Nguyên

62

Nguyễn Tuấn Nam

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh giấc đoàn thành phố lạng sơn

63

Ngụy Văn Tuyên

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư thức giấc đoàn Bắc Giang

64

Nguyễn Nhân Chinh

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư tỉnh đoàn Bắc Ninh

65

Lê Hùng Sơn

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh

66

Đỗ Thị Thanh Hương

1978

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư thức giấc đoàn Vĩnh Phúc, chủ tịch Hội LHTN nước ta tỉnh Vĩnh Phúc

67

Sái Thị Yến

1978

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh đoàn Hải Dương

68

Bùi Huy Cường

1981

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư tỉnh đoàn Hưng Yên

69

Nguyễn Thị Thu Thủy

1978

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng bấn thư thức giấc đoàn nam Định

70

Nguyễn Khánh Bình

1979

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó túng thiếu thư sở tại Thành đoàn Hà Nội

71

Đào Phú Thùy Dương

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư Thành đoàn Hải Phòng

72

Trần Ngọc Nam

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh đoàn Hà Nam

73

Nguyễn Minh Hồng

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh giấc đoàn Thái Bình

74

Nguyễn gắng Hoàn

1979

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh

75

Trần Quốc Tuấn

1979

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh đoàn Quảng Bình

76

Lê Văn Trung

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Thanh Hóa

77

Trần Gia Công

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư thức giấc đoàn thừa Thiên Huế

78

Nguyễn Khánh Vũ

1980

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh giấc đoàn Quảng Trị

79

Nguyễn Xuân Vĩnh

1980

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh đoàn Bình Định

80

Nguyễn Văn Nhuận

1979

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng bấn thư thức giấc đoàn Khánh Hòa

81

Nguyễn Hữu Tuấn

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thư tỉnh giấc đoàn Ninh Thuận

82

Phan Xuân Hạnh

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư thức giấc đoàn Phú Yên

83

Phạm Thị Thanh

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh giấc đoàn Quảng Nam

84

Đặng Minh Thảo

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư thức giấc Đoàn Quảng Ngãi

85

H’ Vi ÊBan

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh đoàn Đắk Nông

86

Nguyễn Hoàng Phong

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng bấn thư tỉnh giấc đoàn Gia Lai

87

Xiêng Thanh Phúc

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thiếu thư tỉnh đoàn Kon Tum

88

Trần Thị Chúc Quỳnh

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng

89

Vương Thanh Liễu

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó túng bấn thư Thành đoàn tp Hồ Chí Minh

90

Lê Văn Minh

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư tỉnh giấc đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

91

Trần Quốc Duy

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, bí thư tỉnh đoàn Bình Phước

92

Nguyễn Cao Cường

1981

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh đoàn Đồng Nai

93

Trần Lê Duy

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Tây Ninh

94

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư thức giấc đoàn Bình Dương

95

Lê Thị Bích Liên

1981

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Bình Thuận

96

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1985

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, bí thư thức giấc đoàn Bến Tre

97

Bùi Quốc Bảo

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư thức giấc đoàn Long An

98

Nguyễn Thị Uyên Trang

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh đoàn tiền Giang

99

Huỳnh Thị Hằng Nga

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng bấn thư tỉnh đoàn Trà Vinh

100

Nguyễn Huỳnh Thu

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư tỉnh đoàn Vĩnh Long

101

Huỳnh Quốc Thái

1978

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh đoàn An Giang

102

Ngô Vũ Thăng

1980

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư thức giấc đoàn bạc đãi Liêu

103

Huỳnh Út Mười

1979

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư tỉnh giấc đoàn Cà Mau

104

Phạm Thị Thùy Dung

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư thức giấc đoàn Hậu Giang

105

Lê Trung Hồ

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư tỉnh giấc đoàn Kiên Giang

106

Võ Kim Chuyền

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng bấn thư tỉnh giấc đoàn Sóc Trăng

107

Phạm Bắc Hà

1980

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, trưởng ban Thanh niên Quân khu 1, bộ Quốc phòng

108

Phạm Việt Tiệp

1975

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, trưởng ban Thanh niên Quân khu vực 2, bộ Quốc phòng

109

Đào Anh Văn

1978

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên Quân khu vực 3, bộ Quốc Phòng

110

Nguyễn Huy Long

1980

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng ban Thanh niên Quân khu 4, cỗ Quốc phòng

111

Phạm Hồng Thắng

1978

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng ban Thanh niên Quân khu vực 5, bộ Quốc phòng

112

Phan Hoài Quyết

1981

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên Quân khu 7, cỗ Quốc phòng

113

Lê Công Hạnh

1979

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên Quân khu 9, bộ Quốc phòng

114

Nguyễn Đương Vịnh

1974

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, trưởng ban Thanh niên Quân chủng chống không-Không quân, bộ Quốc phòng

115

Phạm Khoa Nam

1973

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên Quân chủng Hải quân, cỗ Quốc phòng

116

Trương Lâm Tới

1977

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, trưởng phòng ban Thanh niên - Cục thiết yếu trị lính Biên phòng, cỗ quốc phòng

117

Bạch Quốc Tuyên

1986

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó túng bấn thư Đoàn giới trẻ Bộ Công an

118

Ngô Minh Tú

1986

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên Tổng viên An ninh; bí thư Đoàn Cục an ninh cửa khẩu, Tổng viên an ninh, bộ Công an

119

Vũ Xuân Tuân

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thiếu thư Đoàn tuổi teen Tổng cục Cảnh sát, cỗ Công an; Phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác làm việc quần chúng, Tổng viên Cánh sát

120

Phạm ngôi trường Minh

1989

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, bí thư đoàn Tổng cục công an thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bộ Công an

121

Dương Xuân Khiêm

1988

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, túng thiếu thư Đoàn tuổi teen Học viện bình an nhân dân, Tổng cục chính trị

122

Nguyễn Kim Quy

1984

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng phòng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Chánh văn phòng công sở Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên sở tại Đoàn quản trị Ủy ban tw Hội LHTN Việt Nam

123

Nguyễn Hữu Tú

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội y sĩ trẻ Việt Nam

124

Huỳnh Thái Nguyên

1982

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó túng bấn thư Thành đoàn, chủ tịch Hội LHTN việt nam thành phố đề nghị Thơ

125

Nguyễn bạo dạn Dũng

1987

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó túng thư Thành đoàn, chủ tịch Hội LHTN việt nam thành phố Đà Nẵng

126

Bùi Minh Tuấn

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên ngôi trường học trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thư ký trung ương Hội sinh viên Việt Nam

127

Chu Hồng Minh

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó túng thư Thành Đoàn, quản trị Hội Sinh viên việt nam thành phố Hà Nội

128

Nguyễn Việt Quế Sơn

1984

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Phó túng thiếu thư trực thuộc Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên nước ta thành phố hồ nước Chí Minh

129

Nguyễn Thái An

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó trưởng ban Công tác thiếu nhi trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương

130

Hồ Hồng Nguyên

1988

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó túng thiếu thư thức giấc đoàn, quản trị Hội đồng Đội tỉnh giấc Đồng Nai

131

Vương Toàn Thu Thủy

1986

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Phó túng thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội sinh viên Thành phố, trưởng phòng ban Thiếu nhi trường học tập Thành đoàn Hải Phòng

132

Trương Ngọc Kiểm

1983

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành đoàn Hà Nội, bí thư Đoàn Đại học giang sơn Hà Nội

133

Ông Thị Ngọc Linh

1986

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng phòng ban Thanh niên Trường học tập Thành đoàn tp Hồ Chí Minh, túng bấn thư Ban Cán sự Đoàn Đại học tổ quốc thành phố hồ nước Chí Minh

134

Đinh Mai Long

1986

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tiền Trung ương, bí thư Đoàn tuổi teen Văn phòng quản trị nước, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng thích hợp - Văn phòng quản trị nước

135

Phùng quang Thắng

1985

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tiền Trung ương, bí thư Đoàn Văn phòng trung ương Đảng, Chánh văn phòng và công sở Đoàn Thanh niên-Văn chống Đảng ủy với Đoàn thể

136

Trần Hồng Việt

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, phó tổng giám đốc Trung tâm công nghệ và media đa phương tiện, Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ, Văn phòng bao gồm Phủ

137

Trần Viết Cường

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan liêu Trung ương, túng thư Đoàn Ban tổ chức Trung ương

138

Trần Đức Toàn

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan lại Trung ương, bí thư Đoàn Ban Dân vận Trung ương, Trưởng phòng Văn thư - lưu trữ và technology thông tin, Văn cơ quan Dân vận Trung ương

139

Đào Hoàng Trường

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan liêu Trung ương, túng thiếu thư Đoàn Bộ giáo dục và Đào tạo

140

Lê Thành Công

1984

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tiền Trung ương, túng thiếu thư Đoàn Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thôn

141

Nguyễn quang quẻ Huy

1987

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Hàm Phó vụ trưởng, bí thư Đoàn bộ Tài nguyên với Môi trường

142

Nguyễn Thành Tưởng

1985

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan liêu Trung ương, túng bấn thư Đoàn Bộ giao thông vận tải Vận tải

143

Lê Vũ Tiến

1983

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối những cơ quan Trung ương, túng bấn thư Đoàn bộ Khoa học cùng Công nghệ

144

Lê Minh Đức

1988

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, túng thư Đoàn Thông tấn xóm Việt Nam, Phó phòng Thư cam kết biên tập, Trung trọng tâm truyền hình thông tấn

145

Thái Bảo Tri

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, túng thư Đoàn, chủ tịch Hội LHTN tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

146

Vũ Thị Thu Hương

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn; Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương; bí thư Đoàn Thanh niên tập đoàn lớn Dầu khí nước nhà Việt Nam

147

Phan Hoài Nam

1982

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, Ủy viên Ban hay vụ Đoàn Khối doanh nghiệp lớn Trung ương, túng thiếu thư Đoàn tập đoàn lớn Bưu bao gồm Viễn thông Việt Nam

148

Nguyễn Xuân Thọ

1988

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, túng bấn thư Đoàn tập đoàn Dệt May Việt Nam

149

Nguyễn Văn Quyết

1984

Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn, túng thư Đoàn Than quảng ninh đất mỏ

150

Khổng Văn Hải

1985

Ủy viên Ban Chấp hành tw Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối công ty Trung ương, túng thiếu thư Đoàn Tổng công ty Hàng không nước ta