Đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội tuyển sinh 2016

-

Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn chào làng điểm ngưỡng tuyển vào (điểm chuẩn) những ngành đào tạo đại học bao gồm quy năm 2016 như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn(*)

1

Báo chí

D320101

88.0

2

Chính trị học

D310201

78.5

3

Công tác làng mạc hội

D760101

83.5

4

Đông phương học

D220213

92.5

5

Hán Nôm

D220104

78.0

6

Khoa học quản lí

D340401

85.0

7

Khoa học thư viện

D320202

76.0

8

Lịch sử

D220310

75.0

9

Lưu trữ học

D320303

78.0

10

Ngôn ngữ học

D220320

85.0

11

Nhân học

D310302

79.5

12

Quan hệ công chúng

D360708

89.0

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

90.0

14

Quản trị khách hàng sạn

D340107

90.0

15

Quản trị văn phòng

D340406

90.0

16

Quốc tế học

D220212

89.0

17

Tâm lí học

D310401

84.5

18

Thông tin học

D320201

81.0

19

Tôn giáo học

D220309

75.0

20

Triết học

D220301

77.5

21

Văn học

D220330

79.5

22

Việt phái nam học

D220113

82.5

23

Xã hội học

D310301

82.5

(*)Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khu vực (nếu có).

Ghi chú:

- Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông và ăn điểm từ điểm ngưỡng tuyển chọn vào trở lên được xem như là trúng tuyển vào ngôi trường Đại học khoa học Xã hội cùng Nhân văn, Đại học giang sơn Hà Nội;