Câu hỏi số 5 tập 19

Hãy xem 5 phút video này để biết cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy vi tính để tải trực tuyến giấy tờ của quý vị.

Hãy xem video


Tôi có thể tìm Tên và Số Hồ sơ ở đâu?

Thư của Hạt Santa Clara được gửi đến Người đứng đơn. Tên Người đứng đơn và Số Hồ sơ có 7 chữ số được tìm thấy ở góc trên bên phải của thư.


*

Số Hồ sơ có 7 chữ số của quý vị nằm ở góc trái bên dưới thẻ EBT (sau nhị số đầu tiên).


*

Tôi cần phải làm gì nếu không có hoặc không biết Số Hồ sơ của tôi?

Quý vị có thể cung cấp những thông tin sau đây mà không cần số hồ sơ:

Ngày Tháng Năm sinh Địa chỉ Tiêu đề Nếu quý vị đã nộp đơn hoặc nộp đơn hôm nay, chọn New Application (Nộp Đơn) Nếu quý vị đang nhận trợ cấp, chọn Existing Case (Có Hồ sơ). Chương trình nào? Hãy chọn tất cả chương trình quý vị nộp đơn xin hoặc đang nhận. Thông tin liên lạc của quý vị

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để lấy thêm thông tin nếu không tìm được hồ sơ.

Bạn đang xem: Câu hỏi số 5 tập 19


Nếu tôi tải giấy tờ của tôi qua mạng thì có được giữ kín không?

Có, hồ sơ điện tử của quý vị sẽ được giữ kín vào tập hồ sơ an toàn mà chỉ có nhân viên Quận Hạt được mang lại phép mới có quyền xem các tập hồ sơ đó.


Điều gì sẽ xảy sau khi tôi tải giấy tờ lên hệ thống trang mạng của Quận Hạt?

Thư ký văn phòng sẽ lấy giấy tờ của quý vị và đưa cho Nhân Viên Quận Hạt để xét duyệt.


Tôi phải liên lạc với ai nếu có thắc mắc về giấy tờ tôi đã nộp?

Nếu có thắc mắc về giấy tờ của quý vị, hãy liên lạc với Nhân Viên Quận Hạt của quý vị.

Xem thêm:

Tên và số điện thoại của Nhân Viên Quận Hạt nằm ở góc trên bên phải của thư từ Quận Hạt


*

Làm cách nào tôi biết được giấy tờ của tôi đã được tải lên?

Hãy mang đến biết địa chỉ thư điện tử (điện thư) của quý vị khi tải giấy tờ qua mạng. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận giấy tờ đã nhận.


Tôi có thể tải giấy tờ cho những chương trình trợ cấp nào?

Cho các chương trình trợ cấp sau đây.


Trợ Cấp Bảo Hiểm Y tế - Medi-Cal
Trợ Cấp Thực Phẩm - CalFresh
Trợ Cấp Tiền Mặt mang đến Gia Đình có Trẻ Em   - CalWORKs
Trợ Cấp Tổng Quát cho Người lớn không có Trẻ Em - (General Assistance)
Trợ cấp Tiền Mặt cho Người Tỵ Nạn - Refugee Cash Assistance
Trợ cấp Tiền Mặt cho Người Di Dân không có Trẻ Em - Cash Assistance Program for Immigrants
Chương Trình CalWORKs Việc Làm/Từ Trợ Cấp đến Việc Làm - CalWORKs Employment Services/Welfare to work
Dịch Vụ Hướng Nghiệp của Trợ Cấp Tổng Quát - General Assistance Vocational Services
Tôi có thể tải đơn xin trợ cấp hoặc bản báo cáo hàng năm hoặc sáu tháng không?

Có, hãy làm theo sự hướng dẫn. Để được phục vụ nhanh, hãy ghi số hồ sơ của quý vị.


Nếu tôi là người vô gia cư, tôi dùng địa chỉ nào?

Cho biết địa chỉ mà quý vị có thể nhận thư, có thể dùng địa chỉ của một vào các văn phòng của chúng tôi.


Phải làm gì nếu tên tôi có dấu đặc biệt (') và nhận được tin báo lỗi?

Nếu tên quý vị có dấu đặc biệt ('), hãy làm như sau:

Đăng nhập bằng máy vi tính, hoặcKhông thực hiện máy tất cả iOS của táo bị cắn dở (dùng máy của Samsung) nhằm đăng nhập, hoặc

Nếu quý vị đang sử dụng iPhone hoặc máy tính bảng ipad có game ios 11 trở lên:

Tắt "Dấu câu thông minh" trên sản phẩm công nghệ iOS của quý vị bởi cách: Bấm thiết lập Chọn thiết lập chung Chọn keyboard Tắt "Dấu câu thông minh".Đăng nhập lại vào trang mạng và sử dụng dấu đặc biệt quan trọng vào thương hiệu của quý vị.
*

*

Tôi có thể tải lên những loại hồ sơ điện tử nào và kích cỡ bao nhiêu?

Tải giấy tờ:

Không được quá 10 mb Không được cài đặt mật mã hoặc có hạn chế mang lại hồ sơ điện tử Tên của hồ sơ điện tử phải có dưới 100 ký tự (chữ). Dùng một trong những dạng hồ sơ điện tử như sau: .pdf, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .png. Tên hồ nước sơ điện tử chỉ hoàn toàn có thể chứa chữ cái, số, dấu cách và các ký hiệu như sau: !