Các quỹ đầu tư khởi nghiệp

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và trí tuệ sáng tạo TP. Hồ chí minh (HSIF) được khởi xướng và sáng lập vì chưng Hội LHTN nước ta TP. Hồ Chí Minh, đồng sáng lập bởi công ty Đầu tứ Tài thiết yếu Nhà nước thành phố hcm (HFIC) và ngân hàng TMCP sài gòn – thủ đô hà nội (SHB). Bank TMCP Phương Đông vn (OCB) và ngân hàng TMCP cải tiến và phát triển TP. Hcm (HDBank) đang là những solo vị thứ nhất hưởng ứng với vai trò góp vốn đầu tư chi tiêu cho Quỹ. Quỹ Đầu tứ Khởi nghiệp và sáng chế phấn đấu đạt qui mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 100 tỷ đồng.

Bạn đang xem: Các quỹ đầu tư khởi nghiệp

*

Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng chế TP. Hồ chí minh (HSIF) được xuất hiện với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tp.hồ chí minh nói riêng và vn nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, góp sức chung vào sự cách tân và phát triển cho thành phố hồ chí minh – thành phố khởi nghiệp mang đến giới trẻ. Nguồn ngân sách được hiện ra từ các Nhà Đầu tư, những doanh nghiệp, cá nhân góp vốn.

Có thể nói, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và trí tuệ sáng tạo là Quỹ chi tiêu đầu tiên của Thành phố đào bới các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư chi tiêu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tìm hiểu các sản phẩm đổi mới, sáng sủa tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. Quỹ sẽ chăm chú và khuyến khích các doanh nghiệp có kim chỉ nan công nghệ: vận dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng vận dụng với qui tế bào rộng tại vn và các nước gồm điều kiện cải tiến và phát triển tương tự trong khu vực và vậy giới.

Xem thêm:

Quỹ cũng được dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành tài chính mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành tài chính mũi nhọn của Thành phố, công ty lớn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng tạo có tính thực tế và có chức năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các Trường Đại học trên địa phận TP. Sài gòn khởi xướng.

*


– Vốn điều lệ của HSIF được sinh ra từ vốn góp của những doanh nghiệp, Ngân hàng, nhà đầu tư chi tiêu cá nhân, tài trợ, thừa nhận ủy thác từ những tổ chức, cá thể trong và ngoại trừ nước… và những nguồn khác tương xứng với nguyên tắc của pháp luật. Vốn góp bởi tiền đồng Việt Nam.

– Vốn điều lệ của Quỹ dự kiến trong tiến độ 1 (2016-2020) là 100 tỷ đồng. Vào đó, qui tế bào Quỹ trên thời điểm ra mắt vào mon 5/2016 là 30 tỷ việt nam đồng với sự góp phần của bank TMCP sài gòn – thủ đô hà nội (SHB), ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và bank TMCP phát triển TP hcm (HDBank). Việc lôi kéo để thu hút những nguồn vốn trong thời gian tới sẽ thường xuyên được tiến hành theo các mốc thời gian cụ thể nhằm đảm đảo số vốn đạt 100 tỷ tại thời điểm thời điểm cuối năm 2020.